Zavod za kvantitativnu ekologiju

Zavod za kvantitativnu ekologiju sastavni je dio Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Sastoji se od tri laboratorija: Laboratorija za analizu bioloških sustava (LABS), Laboratorija za ekološko modeliranje (LEM) i Laboratorija za ekobiogeografiju (LEB). Temeljna djelatnost Zavoda je znanstveno istraživanje ekologije tla, mora i slatkih voda isključivo uz primjenu kvantitativnih metoda. Preko 100 znanstvenih radova citiranih u bazi Current Contents, s natprosječnim srednjim faktorom odjeka za područje, koje su članovi Zavoda publicirali u zadnjih 20 godina, dovoljno govori o našem iskustvu i znanstvenoj kompetenciji. Fleksibilnost , temeljitost, preciznost i pouzdanost, temeljni su imperativi svih naših istraživačkih timova bilo tijekom znanstveno istraživačkog rada, bilo pri pružanju stručnih i istraživačkih usluga u okviru našeg paketa usluga.

Kvantitativna biološka karakterizacija područja istraživanja je prvotna aktivnost koju provodimo na kopnenim i svim vodenim staništima. Najviše ronilačke licence i dugogodišnje iskustvo naših članova u sportskom i tehničkom ronjenju, osiguravaju mogućnost obavljanja najrazličitijih poslova izravnih uzorkovanja, mjerenja i inventarizacije, na dubinama do preko 100 m. U okviru našeg Zavoda nalazi se trenutno jedini laboratorij u Hrvatskoj koji sustavno prati pedobiološko stanje u svim vrstama tala. Osim toga, preko 15 godina iskustva u provođenju biomonitoringa okoliša pomoću molekularnih biomarkera, omogućava nam izvrsnu procjenu ekološkog i okolišnog rizika. U dosadašnjim aktivnostima stekli smo iskustvo u korištenju širokog spektra životinjskih i biljnih organizama kao testnih organizama za provođenje biomonitoringa. Na kvantitativnu biološku karakterizaciju i osnovni biomonitoring, nadovezuju se dalji poslovi kao što su procjene ekološkog statusa, procjene dosega učinka antropogenih čimbenika, modeliranje i prognostika ekoloških sustava i kvantitativne procjene utjecaja na okoliš. U okviru istraživanja populacija kukaca razvili smo prognostički sustav temeljen na vlastitim softverskim rješenjima koji se i dalje razvija te prilagođuje različitim vrstama. Tim ekološke mikrobiologije objašnjava energetske temelje sustava na razini mikro i mezokozmičkih okolišnih isječaka, te temelje nižih razina hranidbenih lanaca istraživanih ekoloških sustava.

Izrada biološko ekoloških baza podataka, te primjena suvremenih biostatističkih metoda u dizajniranju pokusa, istraživanja i mjerenja, naše su djelatnosti koje omogućavaju kvalitetno provođenje i administriranje cjelokupnog znanstveno istraživačkog rada u ekologiji, kako našeg Zavoda tako i institucija i firmi s kojima surađujemo.

2012. © Zavod za kvantitativnu ekologiju